03. 04. 2009.

Betonske hale

Proizvodimo sve vrste betonskih prefabrikata prema projektnoj dokumentaciji i armirano-betonske konstrukcije svih namjena.
Objekti različitih površina i namjena (a)
Nosive konstrukcije teških mosnih dizalica (b)
Transport teških elemenata hala (c)