03. 04. 2009.

Armiračnica, izrada armature

Strojno savijanje svih oblika i jačina (a) Dio mogućih oblika kod savijanja armature (b) Kvalitetu materijala koji se nalazi na našem armiračkom pogonu pratimo vlastitim laboratorijem za ispitivanje čvrstoće. (c)