Industrijska hala

Nalazite se u: Montažni objekti

Montažni objekti

Program montažnih prostornih jedinica

Prostorne višenamjenske jedinice proizvodimo u raznim stupnjevima finaliziranosti, a mogu se koristiti kao samostalni ili složeni objekti, trajnog ili privremenog karaktera.

Moguće ih je koristiti kao:

  • stambene jedinice
  • portirnice
  • sanitarne prostorije
  • garaže
  • mini trgovine i sl.

Prenosive kućice

kucicaIzrađuju se od klasičnih građevinskih materijala. Praktične su kao objekti na lokacijama koje se mogu koristiti samo privremeno.
   
Namjena: stanovanje, odmor, skladišno-uslužne djelatnosti, uredski prostor i niz drugih namjena.