Industrijska hala

Nalazite se u: O nama

O nama

Armiranobetonske montažne hale

Beton rad d.o.o. Velika Gorica/Zagreb

  • armiračnica, izrada svih mogućih armatura
  • prodaja repromaterijala
  • proizvodnja i montaža olakšanih stropova
  • montažne betonske hale -proizvodnja i montaža
  • betonski čelik, rešetkasti nosači
  • fert gredice
  • gotovi šahtovi
  • građevni materijali


Proizvodimo sve vrste betonskih prefabrikata prema projektnoj dokumentaciji i armirano-betonske konstrukcije svih namjena.

Armaturne mreže

Prodajemo sve vrste Q i R mreža i izrađujemo mreže prema armaturnim nacrtima.

BETON-RAD-4-1